Get Adobe Flash player

Prawo lokalne

Akty prawne

 

Prawo lokalne
1. Uchwała Nr XXX/369/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kołbaskowo
2. Uchwała Nr XXX/376/2013 z dnia 30 września 2013r.w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
3. Uchwała Nr XXI/258/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
4. Uchwała Nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – tekst jednolity Uchwała Nr XLI/495/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 6 października 2014r.